Menu dostępności

A
A
A
A
A-
A+

Strona główna

Witamy serdecznie na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Łukasiewicz - WIT.

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198) nakłada na organy władzy publicznej (określone w art. 4 ustawy) obowiązek udostępniania informacji publicznej poprzez urzędowy publikator teleinformatyczny - Biuletyn Informacji Publicznej (BIP).

Biuletyn składa się z portalu BIP, prowadzonego przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, oraz ze stron podmiotowych prowadzonych przez podmioty, które zostały do tego ustawowo zobowiązane.

Więcej informacji na temat Instytutu zawiera nasza witryna internetowa, która znajduje się pod adresem www.wit.lukasiewicz.gov.pl