Menu dostępności

A
A
A
A
A-
A+

Zamówienia Publiczne z dziedziny Nauka

Zamówienie publiczne z dziedziny nauka - Linia doświadczalna dla płyt o wysokiej impedancji ogniowej

Zamówienie publiczne z dziedziny nauka - Wykonanie badań poligonowych prototypów spycharek TD-7RX, TD-8RX, TD-9RX

 

Nr postępowania: MZ-240-07/2015

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4 ust. 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) w związku z art. 30a ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. Nr 96, poz. 615 z późn. zm.).

Informacja o udzieleniu zamówienia - w plikach do pobrania.

Dokumenty do wglądu lub pobrania znajdują się poniżej.

 

Zamówienie publiczne z dziedziny nauka - badania podzespołów spycharki

 

Nr postępowania: MZ-240-02/2015

Dokumenty do wglądu lub pobrania znajdują się poniżej.

Zamówienie publiczne z dziedziny nauki - modułowa kapsuła ratunkowa

 

Nr postępowania: GO-240-03/2015

Opis projektu znajduje się na stronie www.kapsula.org.pl/pl/

Dokumenty do wglądu lub pobrania znajdują się poniżej.

Zamówienie publiczne z dziedziny nauka - badania podzespołów spycharki

 

Nr postępowania: MZ-240-05/2015

Dokumenty do wglądu lub pobrania znajdują się poniżej.

Zamówienie publiczne z dziedziny nauka - wykonanie badań podzespołów spycharki na specjalnych stanowiskach badawczych

 

Nr postępowania: MZ-240-06/2015

Informacja o udzieleniu zamówienia - w plikach do pobrania

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4 ust. 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) w związku z art. 30a ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. Nr 96, poz. 615 z późn. zm.).

Dokumenty do wglądu lub pobrania znajdują się poniżej.