Menu dostępności

A
A
A
A
A-
A+

Status prawny

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Warszawski Instytut Technologiczny jest jednostką działającą na podstawie ustawy z dnia 01 stycznia 2023 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Numer Krajowego Rejestru Sądowego: 0000858540
Numer REGON: 387096477
Numer NIP: 525-000-85-19

 

Pliki do pobrania

Statut Prawny