Menu dostępności

A
A
A
A
A-
A+

Kierownictwo Instytutu

Dyrektor Instytutu

Sekretariat:
Tel.+48 22 843 11 94
Tel. +48 22 853 97 11


Z-ca Dyrektora ds. Badawczych

Sekretariat:
Tel. +48 32 258 05 72


Z-ca Dyraktora ds. Komercjalizacji

Sekretariat:

Tel.+48 22 843 11 94
Tel. +48 22 853 97 11