Menu dostępności

A
A
A
A
A-
A+

Strona główna

Kategoria:

2021-02-25

Wykonanie usługi wymiany drzwi przeciwpożarowych o odporności EI 30

Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego zaprasza do przesłania oferty cenowej na: Wykonanie usługi wymiany drzwi przeciwpożarowych  o odporności EI 30 w nieruchomości Łukasiewicz-IMBiGS przy ul. Mrówczej 212 w Warszawie

2021-01-28

Rozeznanie rynku na wykonanie remontu pokrycia dachu

 

ROZEZNANIE RYNKU

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego zaprasza do przesłania oferty cenowej, celem ustalenia wartości szacunkowej zamówienia poniżej 130.000,00 złotych , które będzie prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019)

 

2017-12-06

OGŁOSZENIE o zamówieniu „Ochrona osób i mienia IMBiGS w 2018”

Usługa świadczenia stałej bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia IMBiGS2016-12-07

Ochrona osób i mienia IMBiGS w 2017 – Oddział zamiejscowy w Katowicach

Ogłoszenie o zamówieniu: Ochrona osób i mienia IMBiGS w 2017 – Oddział zamiejscowy w Katowicach


2016-03-09

Zamówienie publiczne na dostawę energii elektrycznej dla IMBiGS 2016-2018

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawa energii elektrycznej dla IMBiGS  2016-2018”


2016-02-24

Zamówienie publiczne na dostawę bonów towarowych dla IMBiGS w 2016 r.

Postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej wartości określonych w art. 11 ust. 8 ustawy PZP na: „Dostawa bonów towarowych dla IMBiGS w 2016 r.


2016-02-16

Zamówienie publiczne dotyczące ochrony ubezpieczeniowej

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: Kompleksowa ochrona ubezpieczeniowa IMBiGS


2015-12-03

Zamówienie publiczne dotyczące ochrony osób i mienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę: Usługa całodobowej ochrony osób i mienia IMBiGS


2015-03-10

Zamówienie publiczne na dostawę bonów towarowych

Zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego: Dostawa bonów towarowych dla IMBiGS w 2015 r.


2014-12-23

Zamówienie publiczne dotyczące ochrony

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę: Usługa calodobowej ochrony osób i mienia IMBiGS


2014-12-23

Zamówienie publiczne na dostawę i montaż prototypowej linii

Przetarg nieograniczony na: Dostawa i montaż prototypowej linii demonstracyjnej do opracowanej technologii wytwarzania kruszyw lekkich z osadów ściekowych i krzemionki odpadowej


2014-09-03

Zamówienie publiczne na roboty budowlane

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane z zastosowaniem art. 31 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych: Modernizacja placów manewrowych i wewnętrznych dróg oraz modernizacja elewacji zespołu budynków badawczo-laboratoryjnych na terenie IMBiGS przy ul. Racjonalizacji 6/8 w Warszawie


2014-05-17

Zamówienie publiczne na dostawę, montaż i uruchomienie aparatu rurowego

Przetarg nieograniczony na: Dostawę, montaż i uruchomienie aparatu rurowego do pomiarów właściwości związanych z transportem ciepła


2014-04-25

Zamówienie publiczne na ochronę mienia IMBiGS

Przetarg nieograniczony z zastosowaniem art. 5 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych: Ochrona mienia IMBiGS


2014-04-18

Zamówienie publiczne na wymianę zewnętrznej sieci niskich parametrów co, cw i cyrkulacji na terenie IMBiGS

Przetarg nieograniczony na: Wymianę zewnętrznej sieci niskich parametrów co, cw i cyrkulacji na terenie IMBiGS w Warszawie przy ul. Mrówczej 243


2014-04-09

Zamówienie publiczne na przebudowę węzła cieplnego i modernizację instalacji c.o.

Przetarg nieograniczony na: Przebudowę węzła cieplnego i modernizację instalacji c.o. w budynku „Hamowni” przy ul Racjonalizacji 6/8 w Warszawie


2014-03-13

Zamówienie publiczne na zakup energii elektrycznej

Przetarg nieograniczony na: Zakup energii elektrycznej


2014-02-24

Zamówienie publiczne na dostawę bonów towarowych

Przetarg nieograniczony na: Dostawa bonów towarowych


2014-02-14

Zamówienie publiczne na ochronę ubezpieczeniową IMBiGS

Przetarg nieograniczony na usługę: Ochrona ubezpieczeniowa IMBiGS


2013-12-18

Zamówienie publiczne na dostawę, montaż i uruchomienie aparatu rurowego

Przetarg nieograniczony na: Dostawa, montaż i uruchomienie aparatu rurowego do pomiarów właściwości związanych z transportem ciepła


2013-10-30

Zamówienie publiczne na ocieplenie i remont elewacji budynku laboratoryjno-biurowego

Przetarg nieograniczony na: Ocieplenie i remont elewacji budynku laboratoryjno-biurowego Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie przy ul. Mrówczej 243 


2013-10-04

Zamówienie publiczne na modernizację 2-ch systemów grzewczych dla zespołu budynków

Przetarg nieograniczony na: Modernizacja 2-ch systemów grzewczych dla zespołu budynków Instytutu przy ul. Mrówczej 243 i ul. Mrówczej 212 w Warszawie 


2013-09-17

Zamówienie publiczne na ocieplenie i remont elewacji budynku laboratoryjno-biurowego

Przetarg nieograniczony na: Ocieplenie i remont elewacji budynku laboratoryjno-biurowego (hala badawcza) Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie przy ul. Racjonalizacji 6/8 


2013-08-12

Zamówienie publiczne na dostawę, montaż i uruchomienie urządzeń załadowczo-wyładowczych oraz modułu sterującego

Przetarg na: Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń załadowczo-wyładowczych oraz modułu sterującego dla stanowiska badawczego do suchego odkamieniania węgla kamiennego


2013-07-30

Zamówienie publiczne na dostawę, montaż i uruchomienie modułu laboratoryjnego

Przetarg na: Dostawa, montaż i uruchomienie modułu laboratoryjnego


2013-07-30

Zamówienie publiczne na dostawę, montaż i uruchomienie zestawu klasyfikująco - kruszącego

Przetarg na: Dostawa, montaż i uruchomienie zestawu klasyfikująco-kruszącego


2013-07-03

Zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji konstrukcyjnej linii prototypowej produkcji kruszyw sztucznych (lekkich) z odpadów mineralnych i komunalnych

Przetarg na: Opracowanie dokumentacji konstrukcyjnej linii prototypowej produkcji kruszyw sztucznych (lekkich) z odpadów mineralnych i komunalnych


2013-07-01

Zamówienie publiczne na wykonanie i sukcesywne dostawy Książeczki Operatora Maszyn Roboczych

Przetarg na: Wykonanie i sukcesywne dostawy Książeczki Operatora Maszyn Roboczych


2013-06-12

Zamówienie publiczne na dostawę, montaż i uruchomienie optycznego mikroskopu pomiarowego dla IMBiGS

Przetarg na: Dostawę, montaż i uruchomienie optycznego mikroskopu pomiarowego dla IMBiGS


2013-06-11

Zamówienie publiczne na dostawę, montaż i uruchomienie spektrometru emisyjnego ze wzbudzeniem plazmowym typu ICP-OES dla IMBiGS

Przetarg na: Dostawę, montaż i uruchomienie spektrometru emisyjnego ze wzbudzeniem plazmowym typu ICP-OES dla IMBiGS


2013-06-01

Zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej do opracowanej technologii i wybudowanie prototypowej linii demonstracyjnej zgodnie z opracowanym projektem

Zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na: Opracowanie dokumentacji projektowej do opracowanej technologii i wybudowanie prototypowej linii demonstracyjnej zgodnie z opracowanym projektem.


2013-04-15

Zamówienie publiczne na ochronę mienia IMBiGS

Przetarg nieograniczony z zastosowaniem art. 5 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych na usługę: Ochrona mienia IMBiGS


2012-12-20

Zamówienie publiczne na zakup energii elektrycznej

Zamówienie publiczne na usługę: Zakup energii elektrycznej


2012-11-22

Zamówienie publiczne na sukcesywne dostawy papieru do wydruków i materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek dla jednostek organizacyjnych IMBiGS

Zamówienie publiczne na usługę: Sukcesywne dostawy papieru do wydruków i materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek dla jednostek organizacyjnych IMBiGS


2012-11-02

Zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji konstrukcyjnej do opracowanej technologii i wybudowanie prototypowej linii demonstracyjnej zgodnie z opracowanym projektem

Zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na : Opracowanie dokumentacji konstrukcyjnej do opracowanej technologii i wybudowanie prototypowej linii demonstracyjnej zgodnie z opracowanym projektem.


2012-06-01

Zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji konstrukcyjnej do opracowanej technologii

Zamówienie publiczne w formie przetargu ograniczonego na: Opracowanie dokumentacji konstrukcyjnej do opracowanej technologii


2012-03-02

Zamówienie publiczne na ubezpieczenie majątku i innych zagrożeń IMBiGS w latach 2012-2014

Zamówienie publiczne na usługę:
Ubezpieczenie majątku i innych zagrożeń IMBiGS w latach 2012-2014


2012-02-18

Zamówienie publiczne na ubezpieczenie majątku i innych zagrożeń IMBiGS w latach 2012-2014

Zamówienie publiczne na usługę: Ubezpieczenie majątku i innych zagrożeń IMBiGS w latach 2012-2014


2011-03-26

Zamówienie publiczne na ochronę mienia IMBiGS

Przetarg nieograniczony z zastosowaniem art. 5 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych na usługę: Ochrona mienia IMBiGS


2010-03-26

Zamówienie publiczne na ochronę mienia IMBiGS

Przetarg nieograniczony z zastosowaniem art. 5 ust.1 ustawy Prawo zamowień publicznych na usługę: Ochrona mienia IMBiGS


2010-03-09

Zamówienie publiczne na wykonanie zadania Eksperta Kluczowego w projekcie Foresight

Zamówienie publiczne na: Wykonanie zadania Eksperta Kluczowego w projekcie Foresight

2008-10-24

Ocieplenie i remont części ścian zewnętrznych (strona wschodnia) zespołu budynków laboratoryjno-biurowych IMBiGS Warszawa ul. Racjonalizacji 6/8

Zamówienie publiczne na roboty budowlane. 

Numer ogłoszenia w BZP: 250193 - 2008
Numer sprawy: TA-240-04/2008