Menu dostępności

A
A
A
A
A-
A+

Uprawnienia

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Warszawski Instytut Technologiczny jest uprawniony do:
1. Oceny zgodności wyrobów (dot. CE) – jako jednostka notyfikowana Unii Europejskiej nr 1454 – wg wymagań następujących dokumentów Unii Europejskiej:

  • Dyrektywa 2006/42/EC dotycząca maszyn
  • Dyrektywa 2000/14/EC dotycząca hałasu

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/2011 dotyczące wyrobów budowlanych;
2. Oceny zgodności zakładowej kontroli produkcji – jako jednostka notyfikowana Unii Europejskiej nr 1454 – wg wymagań Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/2011 dotyczącego wyrobów budowlanych

3. Oceny zgodności wyrobów budowlanych – jako jednostka akredytowana – wg wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dn. 17.11.2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

4. Oceny zgodności zakładowej kontroli produkcji – jako jednostka akredytowana – wg wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dn. 17.11.2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

5. Przyznawania dobrowolnych certyfikatów bezpieczeństwa producentom (krajowym i zagranicznym) oraz importerom i dystrybutorom , a tym samym prawa do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa "B" (symbol B15) rusztowań, drabin i urządzeń gospodarki magazynowej, obudów wykopów, podpór, tulei kartonowych, deskowań, in.

6. Przyznawania producentom dobrowolnych certyfikatów uprawniających do oznakowania wyrobów do izolacji cieplnej znakiem Keymark

7. Certyfikacji zgodności z normami, przepisami i dokumentami normatywnymi rusztowań, drabin i urządzeń gospodarki magazynowej, obudów wykopów, podpór, tulei kartonowych, deskowań i in.

8. Przyznawania przedsiębiorstwom (krajowym i zagranicznym) certyfikatów systemów zarządzania jakością wg PN-EN ISO 9001:2015-10

9. Wydawania krajowych OcenTechnicznych w zakresie:

  • membrany, w tym stosowane w postaci płynnej i zestawy (izolujące przed woda lub parą wodną)
  • materiały termoizolacyjne, złożone zestawy/systemy izolacyjne    
  • kruszywa

10. Wydawania Europejskich Ocen Technicznych w zakresie:

  • membrany, w tym stosowane w postaci płynnej i zestawy (izolujące przed woda lub parą wodną)
  • materiały termoizolacyjne, złożone zestawy/systemy izolacyjne
  • kruszywa

11. Badania i oceny maszyn i urządzeń do robót ziemnych, budowlanych, drogowych i górniczych – w ramach uzyskanych akredytacji oraz poza nią

12. Badania wyrobów do izolacji cieplnej na potrzeby certyfikacji dobrowolnej – znak Keymark (w ramach schematu CEN Keymark SDG-5)

13. Koordynacji szkolenia operatorów maszyn i urządzeń, w tym prowadzenia centralnego rejestru maszynistów

14. Szkolenia operatorów maszyn i urządzeń budowlanych i drogowych