Menu dostępności

A
A
A
A
A-
A+

Polityka prywatności

I. KLAUZULA INFORMACYJNA

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Warszawski Instytut Technologiczny przetwarza pozyskane dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie) Dz.U. UE.L. 2016.119.1 (dalej: RODO) .

 1. Administratorem danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz - Warszawski Instytut Technologiczny z siedzibą w Warszawie 02-673, ul. Racjonalizacji 6/8,   
  tel. 22-843-02-01, e-mail: info@wit.lukasiewicz.gov.pl
 2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych - Panią Magdaleną Łukowską przy użyciu danych kontaktowych podanych w pkt. 1  lub pośrednictwem adresu e-mail: insp.rodo@wit.lukasiewicz.gov.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w celu realizacji bieżącej działalności statutowej i gospodarczej, realizacji umów oraz wykonania ciążących na Administratorze obowiązków podatkowych. Dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie niezbędnym do realizacji ww. zadań oraz przechowywane przez okres wynikający z obowiązku prawnego przechowywania dokumentacji, w tym finansowej.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym działalność Instytutu, sądom lub innym organom władzy (np. urzędom podatkowym lub organom ścigania) oraz niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń, co wynika z przepisów prawa bądź umów, w których stroną jest Administrator oraz podmiotom zewnętrznym, w ramach podpisanych z Administratorem umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 5. Administrator zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić dane osobowe przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 6. Dane osobowe będą przechowywane do czasu ich usunięcia na skutek wykonania stosownego uprawnienia przez osobę, której dane dotyczą.
 7. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia, przeniesienia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do ich przenoszenia oraz wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 8. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podawanie danych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 9. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 10. Dane osobowe nie będą profilowane oraz mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i niezautomatyzowany.

II. POLITYKA Łuksiewicz - WIT DOTYCZĄCA TZW. PLIKÓW COOKIES.

Niniejsza Polityka dotycząca plików cookies ( ciasteczek) odnosi się do wszystkich stron należących do Łukasiewicz - WIT. Odwiedzając stronę Łukasiewicz - WIT wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z tą Polityką Ciasteczek oraz z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas ciasteczek, powinieneś zmienić domyślnie ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób.

1. Co to są pliki cookies (ciasteczka)?
Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, które są zapisywane i przechowywane na Twoim komputerze, podczas gdy odwiedzasz różne strony w Internecie, używane przez serwer do rozpoznawania urządzenia, z jakiego korzystasz przy ponownym połączeniu. Pliki ciasteczka są pobierane przy każdym "wejściu" i "wyjściu" z serwisu. Ciasteczka nie służą do ustalania tożsamości użytkownika a jedynie ich urządzeń.
2. Do czego wykorzystywane są ciasteczka?
Łukasiewicz - WIT używa ciasteczek do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć jak ludzie używają naszych stron i pomagają w poprawianiu ich funkcjonalności i zawartości. Do tego celu używane są dwa rodzaje ciasteczek - sesyjne oraz stałe. Te pierwsze pozostają na Twoim urządzeniu jedynie podczas korzystania ze Stron Łukasiewicz- WIT. Ciasteczka stałe pozostają na Twoim urządzeniu tak długo jak długo mają ustawiony "czas życia" lub do momentu, kiedy je usuniesz.
3. W jaki sposób zmienić ustawienia dot. ciasteczek albo je usunąć?
Większość przeglądarek internetowych jest początkowo ustawiona na automatyczne przyjmowanie ciasteczek. Można to zmienić tak, aby ciasteczka były blokowane - w całości lub w jakiejś części, np. z odznaczeniem tylko od stron trzecich, albo aby każdorazowo otrzymywać komunikat w momencie, kiedy ciasteczka są wysyłane na Twoje urządzenie. Należy jednak pamiętać, że zablokowanie używania ciasteczek, może negatywnie wpłynąć na wygodę korzystania ze Strony Łukasiewicz - WIT, wówczas np. pewne obszary strony mogą być niedostępne, bądź można nie otrzymywać spersonalizowanych informacji podczas ich przeglądania.