Menu dostępności

A
A
A
A
A-
A+

Postępowania prowadzone za pośrednictwem platformy zakupowej

Postępowania prowadzone za pośrednictwem platformy zakupowej
 

W niniejszych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem:

Pod pojęciem „platforma zakupowa” należy rozumieć aplikację / program komputerowy przeznaczony do realizacji procesu związanego z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w formie elektronicznej:

  • Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego wykorzystuje platformę zakupową Open Nexus Sp. z o.o.
  • Adres strony internetowej platformy zakupowej:  https://platformazakupowa.pl/pn/imbigs